Toimintasuunnitelma 2023


Kylmän Ratsastajat ry


TOIMINTASUUNNITELMA 2023


Kylmän Ratsastajien toiminta-ajatuksena on tukea, edistää ja kehittää ratsastusharrastusta Kainuun alueella. Toiminnassa korostuvat arvot ovat hyvinvointi, tasa-arvoisuus, yhteisöllisyys ja koulutuksellisuus. Kylmän Ratsastajat ry toimii tiiviissä yhteistyössä Kylmän Ratsastustallin kanssa.

 

TOIMINTATILAT

Kylmän Ratsastajat ry:n kotipaikka on Kajaanissa sijaitseva Kylmän Ratsastustalli, jonka yrittäjänä toimii Anne Avonius. Osoite Siikapurontie 63, 87500 Kajaani.

 

HALLINTO

Seuran toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi syyskokouksessa valitut neljästä kahdeksaan (4-8) jäsentä.

Sääntömääräiset vuosikokoukset järjestetään sääntöjen mukaisesti maalis-huhtikuussa ja loka-marraskuussa. Lisäksi seuran hallitus kokoontuu parillisien kuukausien ensimmäisenä sunnuntaina, yhteensä vähintään kuusi (6) kertaa vuoden aikana. Muutoin hallituksen sisäistä viestintää hoidetaan sähköpostilla ja hallituksen WhatsApp ryhmässä.

 

VUODEN TEEMA

Kylmän Ratsastajien vuoden 2023 teemana on osaamisen kehittäminen. Jäsenten osaamista kehitetään järjestämällä kursseja ja koulutuksia niin ratsastuksen, hevosen hoidon kuin seuratoiminnan saralla.

Osana ratsastajien osaamisen kehittämistä perustetaan vuoden alussa kilpailu- ja valmennustiimit sekä koulu, että esteratsastuksessa. Tiimiin kuuluvat henkilöt sitoutuvat valmentautumaan kuukausittain, ja tiimien vetäjä seuraa ja tukee ratsastajien osaamisen kehittymistä valmennussuhteen aikana tiiviisti. Uudet tiimit perustetaan kaksi kertaa vuodessa, kevät- ja syyskausille.

Seura järjestää vuoden 2023 aikana myös kouluratsastusklinikan tukemaan harrastajien ratsastustaidon kehittymistä. Lisäksi seura kutsuu kuukausittain ulkopuolisia valmentajia valmentamaan ratsukoita Kylmän Ratsastustallille. Seuran jäseniä kannustetaan valmentautumaan myös muiden tahojen järjestämissä valmennuksissa.

Hevosten käsittelyn ja hoitamisen osaamisen kehittämiseksi seura pyrkii pitämään tulevan vuoden aikana heppakerhoa aloitteleville ratsastajille. Lisäksi järjestetään kaikille jäsenille avoimia koulutuksia hevosten käsittelyssä ja esimerkiksi kilpailuihin valmistautumisessa.

Seuratoimijoiden ja talkoolaisten osaamisen kehittymistä tuetaan järjestämällä ohjausta ja koulutusta aihepiireihin ja tukemalla taloudellisesti jäsenten osallistumista mm. toimihenkilökoulutuksiin. Seura panostaa erityisesti junioreiden ohjaamiseen ja kannustamiseen tulevaisuuden aktiivisiksi seuratoimijoiksi.

 

JUNIORITOIMINTA

Seuran juniorijäsenet toimivat useissa eri toimihenkilötehtävissä seuran ja tallin järjestämissä kilpailuissa ja auttavat seuran järjestämissä tapahtumissa. Seuran juniorijäseniä kannustetaan myös valmentautumaan ja kilpailemaan niin seuran kuin muiden tahojen järjestämissä valmennuksissa ja kilpailuissa, ja ottamaan aktiivisesti osaa seuran tapahtumiin.

Kylmän Ratsastajien juniorijäsenistä kootaan vuosittain vanhempien junioreiden porukka, Junnuklubi. Junnuklubiin ovat tervetulleita kaikki noin 13–18-vuotiaat juniorijäsenet. Junnuklubin toiminnan tarkoituksena on aktiivisesti luoda monipuolista toimintaa junioreille ja kasvattaa junioreiden yhteishenkeä.

Junioreiden keskuudesta valitaan vähintään yksi jäsen edustamaan junioreita seuran hallituksessa.

 

SENIORITOIMINTA

Seuran seniorijäsenet toimivat useissa eri toimihenkilötehtävissä seuran ja tallin järjestämissä kilpailuissa ja ovat mukana järjestämässä seuran tapahtumia. Seuran seniorijäseniä kannustetaan valmentautumaan ja kilpailemaan niin seuran kuin muiden tahojen järjestämissä valmennuksissa ja kilpailuissa, ja ottamaan aktiivisesti osaa seuran tapahtumiin.

Seniorijäsenille pyritään järjestämään täysin senioreille suunnattua toimintaa, kuten oheisliikuntaa ja tapaamisia, joiden tarkoituksena on kasvattaa senioreiden yhteishenkeä ja aktivoida senioreita seuratoimintaan.  

 

KILPAILUTOIMINTA

Kylmän Ratsastajat järjestävät yhteistyössä Kylmän Ratsastustallin kanssa seuratason este- ja kouluratsastuskilpailuja. Seuran jäsenien osallistumista kilpailutoimintaan pyritään edistämään järjestämällä matalan kynnyksen kilpailuja, järjestämällä kilpailuja säännöllisesti, sekä kannustamalla kaikkia seuran jäseniä osallistumaan kilpailutoimintaan joko kilpailijan tai toimihenkilön roolissa. Kylmän Ratsastajien järjestämiin kilpailuihin osallistuvat seuran jäsenet toimivat toimihenkilöinä oman kilpailuluokkansa ulkopuolella.

Seuran hallitus suunnittelee kilpailukalenterin vähintään kolme (3) kuukautta ennen kevään- ja syksyn kilpailukautta. Kilpailujen ajankohdat ovat nähtävissä tallin ja seuran kotisivuilla olevassa tapahtumakalenterissa ja kilpailujärjestelmä Kipassa. Kilpailukutsut ovat nähtävillä viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kilpailuja Kipassa. Kilpailujen järjestämisessä noudatetaan Suomen Ratsastajainliiton yleisiä, sekä lajikohtaisia kilpailusääntöjä.

Seuran jäseniä kannustetaan kilpailemaan myös muiden tahojen järjestämissä kilpailuissa niin Pohjois-Suomen alueella kuin muillakin alueilla. Seura tukee jäsenten kilpailemista kotitallin ulkopuolella taloudellisen tilanteen mukaan.

Jäsenien kilpailemista kotitallin ulkopuolella pyritään tukemaan taloudellisesti seuran taloudellisen tilanteen mukaan.

 

VALMENNUSTOIMINTA

Kylmän Ratsastajat järjestävät kuukausittain ulkopuolisten valmentajien valmennuksia Kylmän Ratsastustallilla. Valmennustoiminnan tavoitteena on kehittää ratsukoiden ratsastustaitoa ja tarjota alueella aktiivista harrastustoimintaa sekä monipuolisia mahdollisuuksia harrastaa. Seuran järjestämät valmennukset ovat kaikille avoimia. Lisäksi järjestetään matalamman kynnyksen valmennuksia pyytämällä lähialueen ratsastuksenohjaajia ja -opettajia pitämään tallilla valmennustyyppisiä tunteja.

 

KOULUTUS

Kylmän Ratsastajat järjestävät seuran jäsenille suunnattujen koulutuksien lisäksi myös kaikille avoimia koulutuksia. Koulutuksia järjestämällä varmistetaan harrastajien tiedon ja taidon säilyminen ja kehittyminen. Koulutuksia pyritään järjestämään kysynnän ja tarpeen mukaan.

Kouluttajina seuran järjestämissä koulutuksissa voivat toimia seuran omat jäsenet tai ulkopuoliset kouluttajat. Yksittäisten koulutusten lisäksi seura pyrkii järjestämään Kylmän Ratsastustallilla lapsille suunnattua hevoskerhoa, jossa opetellaan hevosten hoidon perusteita niin teoriassa kuin käytännössäkin.

Seuran jäseniä kannustetaan kouluttautumaan myös ulkopuolisien tahojen järjestämissä koulutuksissa. Tärkeimpinä koulutuksina mainittakoon joka vuotisen kilpailusääntökoulutuksen ja toimihenkilökoulutukset sekä toimihenkilölisenssien uusimiset. Seura tukee jäsenten kouluttautumista taloudellisen tilanteen mukaan.

 

MUU TOIMINTA

 

- Järjestetään vuoden 2023 aikana seuraretki

- Jäsenillä on mahdollisuus suorittaa SRL:n ratsastusmerkkejä

- Vuoden lopussa palkitaan aktiivinen seuran jäsen

- Vuoden lopussa järjestetään pikkujoulut