Toimintasuunnitelma 2021


Kylmän Ratsastajat ry

 

TOIMINTASUUNNITELMA 2022


Kylmän Ratsastajien toiminta-ajatuksena on tukea, edistää ja kehittää ratsastusharrastusta Kainuun alueella. Toiminnassamme korostuvat arvot ovat hyvinvointi, tasa-arvoisuus, yhteisöllisyys ja koulutuksellisuus. Kylmän Ratsastajat ry toimii tiiviissä yhteistyössä Kylmän Ratsastustallin kanssa.

 

 TOIMINTATILAT

Kylmän Ratsastajat ry:n kotipaikka on Kajaanissa sijaitseva Kylmän Ratsastustalli, jonka yrittäjänä toimii Anne Avonius. Osoite Siikapurontie 63, 87500 Kajaani.


HALLINTO

Seuramme toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi kuusi (6) varsinaista jäsentä, kaksi (2) varajäsentä sekä kaksi (2) junioriedustajaa.

Sääntömääräiset vuosikokoukset järjestetään sääntöjen mukaisesti maalis-huhtikuussa ja loka-marraskuussa. Sääntömääräisien kokouksien lisäksi seuran hallitus kokoontuu parillisien kuukausien ensimmäisenä sunnuntaina, yhteensä vähintään kuusi (6) kertaa vuoden aikana. Muutoin hallituksen sisäistä viestintää hoidetaan sähköpostilla ja hallituksen WhatsApp ryhmässä.

 

VUODEN TEEMA

Vuoden 2022 teemana on jäsenten aktivoiminen seuratoimintaan. Jäseniä aktivoidaan mukaan toimintaan esimerkiksi järjestämällä jäsenille tarkoitettuja iltamia, joissa tutustutaan muihin jäseniin, touhutaan yhdessä ja kerätään palautetta seuran toiminnasta. Jäsenille ryhdytään myös lähettämään joka kuun lopussa kuukausikirje, jossa kerrotaan seuran toiminnasta ja seuraa koskevista uutisista, sekä tulevan kuukauden tapahtumista. Lisäksi sisäiseen viestintään otetaan muutoinkin käyttöön sähköposti, jotta seuran tiedotteet tavoittavat jäsenet henkilökohtaisemmin.

 

JUNIORITOIMINTA

Seuran juniorijäsenet toimivat useissa eri toimihenkilötehtävissä seuran ja tallin järjestämissä kilpailuissa ja auttavat seuran järjestämissä tapahtumissa. Seuran juniorijäseniä kannustetaan myös valmentautumaan ja kilpailemaan aktiivisesti.

Kylmän Ratsastajien juniorijäsenistä on koottu aktiivisten hieman vanhempien junioreiden porukka, junnuklubi. Junnuklubiin ovat tervetulleita kaikki noin 13–18-vuotiaat juniorijäsenet. Junnuklubin toiminnan tarkoituksena on aktiivisesti luoda monipuolista toimintaa junioreille ja kasvattaa junioreiden yhteishenkeä. Junnuklubi hoitaa usein myös kanttiinia seuran järjestämissä kilpailuissa.

Junioreiden keskuudesta valitaan kaksi jäsentä edustamaan junioreita seuran hallituksessa.


SENIORITOIMINTA

Seuran seniorijäsenet toimivat useissa eri toimihenkilötehtävissä seuran järjestämissä kilpailuissa ja auttavat seuran järjestämissä tapahtumissa. Senioreita kannustetaan myös itse kilpailemaan ja osallistumaan valmennuksiin. Lisäksi senioreita kannustetaan osallistumaan aktiivisemmin Kylmän Ratsastustallilla järjestettäviin tapahtumiin.

Seniorijäsenille pyritään järjestämään täysin senioreille suunnattua toimintaa, kuten yhteistä oheisliikuntaa ja tapaamisia, joiden tarkoituksena on kasvattaa senioreiden yhteishenkeä ja aktivoida senioreita seuratoimintaan.  

 

KILPAILUTOIMINTA

Kylmän Ratsastajat järjestää yhteistyössä Kylmän Ratsastustallin kanssa seuratason este- ja kouluratsastuskilpailuja. Vuoden 2022 tavoitteena on aktivoida seuran jäseniä osallistumaan seuran omaan kilpailutoimintaa järjestämällä matalan kynnyksen kilpailuja, järjestämällä kilpailuja säännöllisesti, sekä kannustamalla kaikkia seuran jäseniä osallistumaan kilpailutoimintaan joko kilpailijan tai toimihenkilön roolissa. Kylmän Ratsastajien järjestämiin kilpailuihin osallistuvat seuran jäsenet toimivat toimihenkilöinä oman kilpailuluokkansa ulkopuolella.

Seuran hallitus suunnittelee kilpailukalenterin vähintään kolme (3) kuukautta ennen kevään- ja syksyn kilpailukautta. Kilpailujen ajankohdat ovat nähtävissä tallin ja seuran kotisivuilla olevassa tapahtumakalenterissa, sekä kilpailujärjestelmä Kipassa. Kilpailukutsut ovat nähtävillä viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kilpailuja tallin ilmoitustaululla, tallin ja seuran kotisivuilla sekä Kipassa.

Kilpailujen järjestämisessä noudatetaan Suomen Ratsastajainliiton yleisiä, sekä lajikohtaisia kilpailusääntöjä. Kilpailuihin ilmoittaudutaan kilpailujärjestelmä Kipan kautta. Harjoituskilpailuihin ja seuratason kilpailujen yhteydessä järjestettäviin harjoitusluokkiin ilmoittaudutaan seuran sähköpostiin. Kilpailuissa on käytössä sähköinen tulospalvelu EquipeApp.

Seuran jäseniä kannustetaan kilpailemaan myös muiden tahojen järjestämissä kilpailuissa niin Pohjois-Suomen alueella kuin muillakin alueilla. Jäsenien kilpailemista kotitallin ulkopuolella tuetaan taloudellisesti. Kilpailijan on itse haettava kilpailutukea erikseen ilmoitettuna ajankohtana hallituksen julkaiseman sähköisen hakemuksen kautta. Kilpailutukiin budjetoitu määräraha jaetaan hakijoiden kesken erikseen valittujen perusteiden mukaisesta viimeistään joulukuussa 2022.

 

VALMENNUSTOIMINTA

Kylmän Ratsastajat järjestävät kuukausittain valmennuksia Kylmän Ratsastustallilla. Valmennustoiminnan tavoitteena on kehittää ratsukoiden ratsastustaitoa ja tarjota alueella aktiivista harrastustoimintaa sekä monipuolisia mahdollisuuksia harrastaa. Seuran järjestämät valmennukset ovat kaikille avoimia.

Kylmän Ratsastustallilla käy ulkopuolisia valmentajia valmentamassa ratsukoita niin este- kuin kouluratsastuksessakin. Esteratsastusta valmentaa Antti Jauhiainen ja kouluratsastusta valmentavat Arto-Pekka Heino, Salla Salkola, Jukka Martikainen ja Roosa Haapsalo. Mahdollisuuksien ja kysynnän mukaan voidaan järjestää myös muiden ulkopuolisten valmentajien pitämiä valmennuksia.

Lisäksi järjestetään matalamman kynnyksen valmennuksia pyytämällä lähialueen ratsastuksenohjaajia ja -opettajia pitämään tallilla valmennustyyppisiä tunteja. Kyseisiä tunteja satunnaisesti viikonloppuisin pitää ainakin Satu Kaunisto.

 

KOULUTUS

Kylmän Ratsastajat järjestävät seuran jäsenille suunnattujen koulutuksien lisäksi myös kaikille avoimia koulutuksia. Koulutuksia järjestämällä varmistetaan harrastajien tiedon ja taidon säilyminen ja kehittyminen. Koulutuksia järjestetään kysynnän ja tarpeen mukaan.

Kouluttajina seuran järjestämissä koulutuksissa voivat toimia seuran omat jäsenet tai ulkopuoliset kouluttajat. Yksittäisten koulutusten lisäksi seura järjestää Kylmän Ratsastustallilla lapsille suunnattua hevoskerhoa, jossa opetellaan hevosten hoidon perusteita niin teoriassa kuin käytännössäkin. Hevoskerhoa vetävät vuonna 2022 Sara Tiempo ja Jenni Jaakola.

Seuran jäseniä kannustetaan kouluttautumaan myös ulkopuolisien tahojen järjestämissä koulutuksissa. Tärkeimpinä koulutuksina mainittakoon joka vuotisen kilpailusääntökoulutuksen ja toimihenkilökoulutukset sekä toimihenkilölisenssien uusimiset. Seura tukee jäsenten kouluttautumista taloudellisen tilanteen mukaan.

 

MUU TOIMINTA

- Järjestetään vuoden 2022 aikana seuraretki

- Järjestetään senioreille retki Tallinnan Horse Show:n syksyllä 2022

- Talkootoimintaa jatketaan keväällä tallin siivoustalkoilla ja muilla tarpeellisilla talkoilla

- Jäsenillä on mahdollisuus suorittaa SRL:n ratsastusmerkkejä

- Järjestetään yhteisiä puuhapäiviä tallin hevosten hoitajille

- Vuoden lopussa palkitaan aktiivinen seuran jäsen Vuoden tallilainen -palkinnolla

- Vuoden lopussa järjestetään pikkujoulut